Relatietherapie

Relatietherapie

Wil je een relatietherapie sessie boeken voor jou en je partner? Boek nu je gratis kennismaking. Avond consult is mogelijk.

Jij en je partner, een uniek team. Uiteraard is iedere relatie uniek en reflecteert zij puur de interactie tussen jou en je partner. Jullie zijn immers twee verschillende individuen. Ieder met een eigen karakter, ervaringen, afkomst en gender. Deze verschillen spelen een belangrijke rol bij de aantrekkingskracht die partners op elkaar hebben.

Wanneer er echter spanningen, communicatieproblemen en onvrede in de relatie zijn, dan is het belangrijk te onderzoeken of en welke individuele gevoeligheden van invloed zijn.

 “Door open te staan voor elkaars kwetsbaarheden ontstaat er meer begrip en mededogen voor het gedrag van de ander. Niet alleen hoe je je gedraagt naar elkaar is relevant, maar ook met welke intentie je je tot elkaar verhoudt. Een transparante intentie voorkomt misverstanden en spiegelt de verbinding”

Lees ook: Hulp bij Relatieproblemen: Persoonlijke Ontwikkeling of Relatietherapie?

Waarom relatieproblemen?

Soms ben je zelf niet eens bewust van de persoonlijke gevoeligheden en toch is het voor de relatie van belang om hier zicht op te krijgen. 

Ze spelen namelijk wel een rol bij de mate van verdraagzaamheid naar elkaar en zijn essentieel voor het oplossen van relatieproblemen. Onbedoeld zullen jullie immers de gevoeligheden bij elkaar raken.

In de counselling gesprekken geef ik vaak het voorbeeld dat, wanneer je een verbrande huid hebt, de ander je nog zo voorzichtig kan benaderen maar je bij het minst geringste al “Au!” zult roepen.

Voorkom misverstanden in de relatie

Als je je eigen gevoeligheden en die van je partner niet voldoende herkent zullen de effecten van het “geraakt zijn” zich vaker voor doen en kun je het idee krijgen dat je partner ongevoelig is voor jouw beleving. Dit resulteert veelal in de behoefte dat de ander moet veranderen zodat jij je weer prettig kunt voelen. 

Echter met twee partijen voor wie dit beiden opgaat kan er een ingewikkelde warboel van emoties, verwijten en wensen ontstaan die soms uitzichtloos lijkt.

Wanneer relatieproblemen zich manifesteren is het dus niet zo maar duidelijk wat de dieperliggende oorzaken zijn. Dit zal moeten worden onderzocht in een omgeving waar alle partijen zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen. 

Relatietherapie schept de voorwaarden voor een open veilige communicatie binnen de relatie zodat jullie de verstrikking van gevoelens en gedachten kunnen ontrafelen. 

In de relatiegesprekken onderzoeken we:

  1. Waar de kracht ligt van jullie relatie.
  2. Waar de knelpunten door worden veroorzaakt.
  3. Hoe je er zelf naar kijkt en wat je opvalt.

Mijn rol is: mee denken, de juiste vragen stellen en een veilige en overzichtelijke sfeer te creëren.

Samen werken aan deze knelpunten en gevoeligheden? Maak een afspraak voor een gratis kennismaking.

Hoe werkt relatietherapie bij RetroResource?

Bij de intake stellen we onder meer jullie doel(en) vast. Dit geeft de koers aan waarop jullie je richten en maakt duidelijk welke methode moet worden ingezet.

Afhankelijk van jullie vraag en situatie, kunnen we kiezen voor relatiecoaching waarbij het accent meer in het hier ennu ligt en wat praktischer van aard is.

Of we kiezen voor relatietherapie wanneer we meer op de persoonlijke gevoeligheden en herhalingspatronen moeten ingaan.

Ook zal ik jullie vragen “de relatie” eens met andere ogen te bekijken en wel als een fenomeen met eigen behoeftes en wensen. Wat voor hulp heeft jullie relatie nodig om uit de crisis te komen? Wat brengen jullie in om de relatie optimaal tot haar recht te laten komen? Dit is een handige tool om zichtbaar te houden hoe jullie de relatie voeden en wanneer deze ongemerkt te kort wordt gedaan.

Factoren die van invloed zijn op je relatie

Naast de persoonlijkheid zijn er echter ook universele invloeden die ongemerkt bepalend zijn voor de sfeer en vorm van jullie samenzijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan:

  • De impact van twee drukke agenda’s.
  • Of hoe het is als één van beide een baan heeft en de ander de zorg voor het gezin draagt?
  • Er kan onverwacht een (mantel)zorgtaak op jullie pad komen, wie neemt dit op het bordje?
  • Kun je je wel genoeg verplaatsen in het perspectief van de ander als de taken en dagindeling zo verschillend zijn?
  • Of als de schoonfamilie zo compleet anders is dan hoe het er bij jouw thuis toe gaat?
  • Zou het niet fijn zijn als jullie je dan meer zouden kunnen verplaatsen in elkaar?
  • Dat je door het inzetten van een open oordeelvrije houding, de weg vrij maakt voor het overbruggen van de onderlingen verschillen?         

Het gaat ook over jou.

Een belangrijk onderdeel van mijn werkstijl is dat beide partners leren het accent van de aandacht naar zichzelf te verleggen. Dus ook al heb je de wens dat de ander moet veranderen, het is toch echt noodzakelijk dat je op jezelf durft te reflecteren.

Wanneer jij jezelf ziet als een ondersteunende liefdevolle partner, kijk dan eens hoe dit tot uitdrukking komt in het dagelijks leven. Klopt het? Zie je jezelf inderdaad zo terug of moet er iets veranderen in jouw gedrag?

Het uitgangspunt is in ieder geval dat, door de partner te worden die jij wil zijn, je optimaal gebruik maakt van jouw positieve invloed op de relatie. 

Individuele Relatietherapie Online: voor als je partner niet wil

Individuele relatietherapie kan worden ingezet als één van de partners niet wil deelnemen aan relatiegesprekken. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om met een vreemde erbij over gevoelens te willen praten. Dit hoeft geen belemmering te zijn.

Als jouw partner, ook na herhaaldelijke verzoeken, niet aan relatiegesprekken wil deelnemen, kom dan alleen. Je staat er niet alleen voor. Samen onderzoeken wij waar de kracht en waar de eventuele knelpunten liggen.

Wil je een afspraak maken voor (individuele) relatietherapie?

Meer informatie over Relatietherapie Online?

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Neem dan gerust contact op.